Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů pro webové stránky www.muzeumpanenek.cz podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „nařízení”) je WEG spol. s r.o., IČ 148 64 801, se sídlem Troskovice 40, 51263 Rovensko pod Troskami (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  Naďa Šimková
  Troskovice 40
  email: [email protected]
  telefon: +420 724 577 389
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vašeho zákaznického dotazu nebo objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o smlouvě budoucí.

III. Cookies a protokolové soubory

 1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá provozovatel na svých webových stránkách cookie soubory, které neslouží k a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.
 2. V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává provozovatel protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy či jednání o ní mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  1. vyřízení Vašeho požadavku či obecného dotazu zaslaného prostřednictvím webového formuláře, telefonicky či prostřednictvím e-mailové zprávy; pro řešení obecných dotazů a požadavků správce zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, obsah sdělení, případně další nezbytné údaje, které uvedete.
  2. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, obsah objednávky), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, jednat o ní či jí ze strany správce plnit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

V. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu,
  2. po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy,
  3. po dobu maximálně 3 let od poslední komunikace s uživatelem, tj. řešení uživatelských dotazů, podnětů a poptávek.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů provádí jejich správce, osobní údaje pro něj však může zpracovávat zpracovatel zajišťující:
  1. provoz účetnictví,
  2. služby provozování webové prezentace, ERP systému či CMS systému,
  3. zajišťující analytické služby,
  4. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 2. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (do zemí mimo EU).

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v nařízení máte:
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 nařízení,
  2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 nařízení, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 nařízení,
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 nařízení.
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 nařízení a
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 nařízení,
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.
 2. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás na adrese [email protected] nebo písemně na adresu Muzeum panenek, Troskovice 40, 51263 Rovensko pod Troskami nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Aktuality

sipka Na zlatých křídlech

Dne 1.5.2019 Vás srdečně zveme na akci muzea „Na zlatých křídlech”.


Více v Aktualitách

sipka Přijďte se poklonit Pražskému Jezulátku


od Mayra Garza.


Více v informacích k expozici 2017.

sipka Malý muž Dwayne

Těšíme se na první letošní setkání na zámku Sychrov 6. 5. 2017. 

Více v aktualitách

sipka Ceremoniálu Princezna Charlotte

se zúčastnila populární česká herečka Bára Štěpánová se svoji krásnou dcerou.Více foto z akce zde

sipka Setkání příznivců muzea

1.5.2015 – setkání na státním zámku Sychrov


Více v aktualitách

sipka Svěcení panenky

Svěcení umělecké panenky Prince George se zúčastnila i herečka Bára Štěpánová.


sipka Virtuální prohlídka

Nově virtuální nahlédnutí do prostor Muzea.
Čtěte více

sipka Pohádky v muzeu!


S největším potěšením oznamujeme, že naši expozici právě obohatilo úžasné dílo americké výtvarnice jménem Roxanna Maria (www.roxannamaria.com) s pohádkovou tématikou, která s malebnou oblasti Českého ráje, kde byla natočena řada pohádek a je místem pořádání festivalu pohádek, určitě ladí.  V součinnosti s  vystavením tohoto díla vyhlašujeme SOUTĚŽ pro všechny příznivce muzea a milovníky panenek.
Čtěte více

sipka Svět panenek

„Svět panenek je světem snů a ve snech žít je sen”

Takto okomentoval návštěvu muzea Profesor Milan Knižák Dr. A, který k nám zavítal společně s manželkou Marií.


sipka Naši návštěvníci

Trojčátka i babička (88 let) byli návštěvou muzea nadšeni.

sipka Malé miminko

Umělecká panenka Seleny Saxton  ve velkých mužských dlaních.


sipka Novinky 2012

Panenky od Diora aneb, když hmota ožívá.


Nejlepší práce z nejnovější produkce amerických špičkových výtvarnic poprvé v Česku. Až neuvěřitelné!!! Miminka, která ohromila svět – Janika, Jenesys, Azlin ... více v aktualitách – Novinky expozice 2012


Janika


Krásná setkání


Vrámci účasti na světové panenkové show v Orlandu, USA


Lorna Miller Sands


S výtvarnicí Lornou Miller Sands


Claire Taylor


S Claire Taylor Medvídek Duffy - pohádka LUISA a LOTKA


Luisa a Lotka

sipka Ruth Annette v muzeu!

Byli jsme poctěni návštěvou profesionální anglické výrvarnice Ruth Annette a jejího manžela Billyho.

We were honored by a visit of a professional English artist Ruth Annette and her husband Billy.

Více informací v aktualitách


sipka Spolupráce s muzeem v Paříži

Naše Muzeum zahájilo spolupráci s Muzeem panenek v Paříži - více informací v aktualitách.

sipka PROJEKT CHARLOTTE!!!

Unikátní portrétní panenka modelovaná dle předlohy Charlotty Elly Gottové v provedení dvou materiálů.

© 2011 - 2024 studio movio.cz. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů.